Jachtservice de Maas

Gaskeuring

Er gebeuren nog elk jaar  ongelukken met gas aan boord van pleziervaartuigen. Soms zelfs in een volle  jachthaven... ontploffingen, branden, persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn het (onnodige) gevolg. Onnodig, want een veilig gebruik, een veilige installatie en periodieke controle van uw gasinstallatie aan boord voorkomen dit soort problemen. Wat thuis heel gewoon is, geldt op het water net zo goed. Het is verstandig om uw gasinstallatie elke drie jaar te laten inspecteren. 

Sinds maart 2001 geldt de ISo­norm 10239. Alle jachten die na maart 2001 zijn opgeleverd en zijn voorzien van een gasinstallatie moeten voldoen aan deze norm. De norm is omgezet naar de gascontrolelijst. Het gasgecertificeerde bedrijf houdt via een controlelijst rekening met de eisen die golden op het moment van de installatie van het gassysteem.

Veilig gebruik van gas aan boord

Gas is een economische en veilige bron van warmte en energie aan boord van uw jacht. Mits u let op elementaire veiligheidszaken.

•  Gebruik nooit autogas. Gebruik bij voorkeur propaan of eventueel
    butaan. Propaan heeft een hogere werkdruk.
    Bij lagere temperaturen dan 5°C zakt de werkdruk van butaan tot 0.
•  Gebruik beslist geen wegwerptanks. Het verwisselen ervan is
    niet zonder risico.
•  Sluit het gas af als u van boord gaat.
•  Slaapt u aan boord? Sluit dan de gasfles ’s nachts af, als u  tenminste
    geen gasapparatuur (koelkast,  kachel) gebruikt. Zorg voor voldoende 
    ventilatie, voorkom condens of nog erger: koolmonoxide.

Een gaskeuring laten uitvoeren

Voor uw eigen gemoedsrust is het natuurlijk fijn om te weten dat de gasinstallatie van uw vaartuig in orde is. Wij keuren uw gasinstallatie conform norm NEN-EN-ISO 10239. Hierbij wordt gelet op deugelijkheid van de aanleg, wordt de installatie getoetst aan de ISO norm 10239 en wordt de totale installatie beoordeeld incl. aangesloten apparaten. Op de website van HISWA vindt u een Gasveilig brochure.

Tijdens deze keuring wordt de gasinstallatie o.a. getoetst op:      
  • Gasdichtheid
  • Leidingen en slangen
  • Gasbun/flessenkast
  • Drukregelaar
  • Aangesloten apparaten

            
Na goedkeuring van uw installatie ontvangt u een certificaat dat 3 jaar geldig is voor zowel verzekeringen als jachthavens die deze verplicht stellen.

Sinds kort zijn wij HISWA erkend keurbedrijf voor gasinstallaties.                

 
© Copyright - Jachtservice de Maas - Sitemap